SC DIVERSINST SRL pentru COMUNA PIELESTI titular al proiectului „Extindere sistem de distributie gaze naturale presiune redusa in comuna Pielesti pe strazile str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr . 89A; str. AVICOLA, nr. 5-24A, str. OLTENILOR , nr. 12-29; str. FLORILOR , nr. 3-7; str. ALEEA 1 PREOT M. VULCANESCU; str. ALEEA 2 GHEORGHITA GEOLGAU; str. CALEA BUCURESTI–POSTA; str. ALEEA 1 TINCA LIZA; str. INTRARA 1 GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 244-298; str. INTRAREA 1 GHEORGHITA GEOLGAU; str. ALEEA COJOCARILOR, nr. 13-30; str. ALEEA COJOCARILOR , nr. 1-6; str. SF. DUMITRU; str. CUTCUDATILOR; str. RITANILOR;str. ALEEA 2 PREOT MARCEL VULCANESCU; str. ISLAZ; str. OLTENILOR; str. PELINULUI , nr. 2-3; str. Ext din str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 369-375; str. PARAUL BRATES, nr. 20-32, din localitatea PIELESTI, judetul DOLJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere sistem de distributie gaze naturale presiune redusa in comuna Pielesti pe strazile str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr . 89A; str. AVICOLA, nr. 5-24A, str. OLTENILOR , nr. 12-29; str. FLORILOR , nr. 3-7; str. ALEEA 1 PREOT M. VULCANESCU;str. ALEEA 2 GHEORGHITA GEOLGAU; str. CALEA BUCURESTI–POSTA; str. ALEEA 1 TINCA LIZA; str. INTRARA 1 GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 244-298; str. INTRAREA 1 GHEORGHITA GEOLGAU; str. ALEEA COJOCARILOR, nr. 13-30; str. ALEEA COJOCARILOR , nr. 1-6; str. SF. DUMITRU; str. CUTCUDATILOR; str. RITANILOR;str. ALEEA 2 PREOT MARCEL VULCANESCU; str. ISLAZ; str. OLTENILOR; str. PELINULUI , nr. 2-3; str. Ext din str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 369-375; str. PARAUL BRATES, nr. 20-32, din localitatea PIELESTI, judetul DOLJ”, propus a fi amplasat în localitatea PIELESTI, strazile str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr . 89A; str. AVICOLA, nr. 5-24A, str. OLTENILOR , nr. 12-29; str. FLORILOR , nr. 3-7; str. ALEEA 1 PREOT M. VULCANESCU;str. ALEEA 2 GHEORGHITA GEOLGAU; str. CALEA BUCURESTI–POSTA; str. ALEEA 1 TINCA LIZA; str. INTRARA 1 GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 244-298; str. INTRAREA 1 GHEORGHITA GEOLGAU; str. ALEEA COJOCARILOR, nr. 13-30; str. ALEEA COJOCARILOR , nr. 1-6; str. SF. DUMITRU; str. CUTCUDATILOR; str. RITANILOR; str. ALEEA 2 PREOT MARCEL VULCANESCU; str. ISLAZ; str. OLTENILOR; str. PELINULUI , nr. 2-3; str. Ext din str. GHEORGHITA GEOLGAU, nr. 369-375; str. PARAUL BRATES, nr. 20-32.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.