ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC ENGIE ROMANIA SA, titular al proiectului INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, SUPRATRAVERSARE PARAU DRAGUS, SATUL OLTET, LOCALITATEA VISTEA, JUD. BRASOV anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare" continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, SUPRATRAVERSARE PARAU DRAGUS, propus a fi amplasat in SATUL OLTET, LOCALITATEA VISTEA, JUD. BRASOV.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, Str. Politehnicii,nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:00 si vineri intre 8-14, precum și la următoarea adresă de internet apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului Brasov.

Decizia de incadrare se va emite dupa 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, in lipsa comentariilor/observatiilor (la proiectul deciziei de incadrare) din partea publicului.

Anunț

MEGACONSTRUCT SA reprezentată de SC DIVERSINST SRL pentru COMUNA PIELEŞTI, titular al proiectului „ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CÂMPENI ŞI LÂNGĂ - COMUNA PIELEŞTI, JUD.DOLJ, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CÂMPENI ŞI LÂNGĂ - COMUNA PIELEŞTI, JUD. DOLJ, propus a fi amplasat în satele CAMPENI SI LANGA- COMUNA PIELESTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rares nr. 1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de îcadnrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.