AnunČ›

MEGACONSTRUCT SA reprezentata de SC DIVERSINST SRL pentru COMUNA PIELESTI, titular al proiectului „INFllNTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE CAMPENI SI LANGA - COMUNA PIELESTI, JUD.DOLJ, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul,, INFllNTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE CAMPENI SI LANGA - COMUNA PIELESTI, JUD. DOLJ, propus a fi amplasat in satele CAMPENI SI LANGA- COMUNA PIELESTI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rares nr. 1, jud.Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Programari

Programeaza-te pentru verificarea/revizia gazelor

Vreau sa fac o programare