Anunț

MEGACONSTRUCT SA reprezentată de SC DIVERSINST SRL pentru COMUNA PIELEŞTI, titular al proiectului „ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CÂMPENI ŞI LÂNGĂ - COMUNA PIELEŞTI, JUD.DOLJ, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CÂMPENI ŞI LÂNGĂ - COMUNA PIELEŞTI, JUD. DOLJ, propus a fi amplasat în satele CAMPENI SI LANGA- COMUNA PIELESTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rares nr. 1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de îcadnrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.